გეკუთვნით

ფრენის კომპენსაცია?

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ სწრაფ და ხარისხიან მომსახურეობას.

ჩვენი ფასეულობები

პროფესიონალიზმი
სიმარტივე
არანაირი ვალდებულება
მაღალეფექტურობა

დაგვიანებული / გადადებული ფრენა

გადაჯავშნილი
ფრენა

დაკარგული
ბარგი

დამაკავშირებელი ფრენა

ვთანამშრომლობთ ავიაკომპანიებთან

ჩვენი კომპანია თანამშრომლობს, მსოფლიოში აღიარებულ ავიაკომპანიებთან.

ჩვენი უპირატესობები

ჩვენ გთავაზობთ ხარისხიან და სწრაფ მომსახურეობას

ონლაინ განაცხადი

ფორმის შესავსებად საჭიროა მხოლოდ 2 წუთი

0 რისკი

წინასწარ თქვენ არაფერს არ იხდით

კონსულტაცია

ჩვენი პროფესიონალების გუნდი გაგიწევთ კომპეტენტურ კონსულტაციას

წარმატების მაღალი შანსი

კომპანიის მიერ წარმატებით შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, თქვენ გექნებათ წარმატების მაღალი შანსი

შეამოწმე სტატუსი

მონაცემები შეიყვანეთ ლათინური ასოებითჩვენი კლიენტების გამოხმაურებები

კითხვა & პასუხი

გთავაზობთ ხშირად დასმული კითხვების ჩამონათვალს და მათზე გაცემულ პასუხებს.

ფრენის კომპენსაცია ეწოდება ნებისმიერ მოთხოვნას ავიაკომპანიის მიმართ, ფულადი ან სხვა კეთილგანწყობის გამომხატველ ჟესტზე, რაც მიმართული იქნება (EC) No 261 / 2004 წ., მონრეალის 1999 წლის კონვენციის (MC99), ან სხვა საჰაერო მგზავრების უფლებების რეგულაციით გათვალისწინებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

კომპენსაციის ასაღებად აუცილებელია დაცული იყოს ყველა ქვემოთ მოცემული ყველა პირობა:

● რეისის დაგვიანება/გაუქმება გამოწვეული უნდა იყოს ავიაკომპანიის მიზეზით;

● რეისი დანიშნულების ადგილას მინიმუმ 3 საათის დაგვიანებით უნდა ჩაფრინდეს;

● რეისის აფრენის ან ჩაფრენის ადგილი უნდა იყოს ევროკავშირის ტერიტორია;

● მგზავრი უნდა იყოს რეისზე მისული და გაკეთებული უნდა ჰქონდეს ე.წ. „ჩექინი“

● რეისის დაგვიანება/გაუქმებიდან არ არის გასული 3 წელზე მეტი;

ევროკავშირის კანონმდებლობის EC 261 ნორმატივი  კომპანიის მიზეზით რეისის დაგვიანება/გაუქმების შემთხვევაში ავიაკომპანიას აკისრებს ვალდებულებას ამ რეისის მგზავრები უზრუნველყონ საკვებით და წყლით. საჭიროებიდან და პირობებიდან გამომდინარე მგზავრს ასევე უფასოდ ეკუთვნის საერთაშორისო ზარის განხორციელება, ელ. ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნა და საჭიროების შემთხვევაში სასტუმროში გადაყვანა და განთავსება. მნიშვნელოვანია რომ კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება გაქვთ ამ უფასო სერვისებით სარგებლობის შემდგომაც.

თუ კომპენსაციის ასაღები ყველა პირობა დაცულია მაშინ ევროკავშირის კანონმდებლობის EC 261 ნორმატივის თანახმად, კომპენსაციის რაოდენობა განისაზღვრება შემდეგნაირად:

● 1500 კმ-მდე 3 საათის ან მეტის დაგვიანების შემთხვევაში – 250 ევრო*,

● 3500 კმ-მდე 3 საათის ან მეტის დაგვიანების შემთხვევაში – 400 ევრო*,

● 3500 კმ-ზე მეტ მანძილზე 3 დან 4 საათამდე დაგვიანების შემთხვევაში 300 ევრო*,

● 3500 კმ-ზე მეტ მანძილზე 4 საათის ან მეტის დაგვიანების შემთხვევაში 600 ევრო*;

*აღნიშნულ თანხას კომპანიის რეგისტრაციის ქვეყნის შიდა კანონმდებლობის გათვალისწინებით შეიძლება ავიაკომპანიამ შეიძლება დააკლოს კომპენსაციის გაცემის მომსახურეობის საკომისიო. მაგალითად WIZZAIR ის შემთხვევაში კომპანია იშველიებს უნგრეთის სამოქალაქო კოდექსის 6:200 მუხლს (Hungarian Civil Code 6:200) და კომპენსაციის გაცემის ადმინისტრირების ხარჯად (Assignment Administration Fee) 50 ევროს იტოვებს კომპენსაციის თანხიდან.

ფლაიკომპი ავიაკომპანიის მიერ დაზარალებული მგზავრების ინტერესების დამცველი კომპანიაა და მისი ვალდებულება კომპენსაციის აღების პროცესში შუამავლობის გაწევაა . მისი ფუნქციებში შედის:

● კანონიერად წარმოადგინოს კლიენტი მესამე პირების წინაშე სარჩელთან დაკავშირებით;

● მოიპოვოს ყველა სახის საჭირო ინფორმაცია, აგრეთვე მოახდინოს ნებისმიერი სამოქალაქო სარჩელის ან ადმინისტრაციული სამართალწარმოების შესახებ საჩივრების წამოწყება შესაბამის სასამართლოებში ან ადმინისტრაციულ ორგანოებში;

● ნებისმიერი ტიპის მოლაპარაკებების წამოწყება და წარმართვა, ასევე სამართლებრივი – სასამართლო (მათ შორის, არბიტრაჟი და სხვა საჯარო თუ კერძო დავების გადამწყვეტი ორგანო) და არასასამართლო (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოები)- აუცილებელი ზომები;

● შეაგროვოს და მიიღოს გადახდები კლიენტის სახელით პრეტენზიასთან დაკავშირებით;

● უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი სხვა ქმედება და პროცედურა რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს, ევროკავშირის და სხვა კანონმდებლობით;

ფლაიკომპის მომსახურეობის საკომისიო საკომპენსაციო თანხის 25%-ა. მაგალითად ვიზაერის ქუთაისი – ბუდაპეშტის რეისის გადადების ან დაგვიანების შემთხვევაში მგზავრის მიერ მოხდება შემდეგი თანხის მიღება: საკომპენსაციო 400 ევროდან  50 ევრო დააკავებს ვიზაერი (უნგრული კანონმდებლობის თანახმად კომპენსაციის გაცემის მომსახურეობის თანხა) და დარიცხავს 350 ევროს. ამ 350 ევროდან 25% მომსახურეობის თანხას დაიტოვებს  ფლაიკომპი და 262,5 ევროს ეკვივალენტს დაურიცხავს კლიენტს ეროვნულ ვალუტაში, მგზავრის მიერ მითითებულ ანგარიშის ნომერზე, ბანკში მოქმედი კომერციული კურსით. ფლაიკომპი არ ახდენს მომსახურეობის დარიცხვას უარყოფითად დამთავრებულ ქეისებზე ან ავიაკოპმანიის მიერ  დაკავებულ კომპენსაციის გაცემის მომსახურეობის თანხაზე.

არის შემთხვევები როცა ავიაკომპანია გთავაზობთ ალტერნატიული ბილეთის შეძენას. ამ ბილეთის კლასი და ფასი შეიძლება აღემატებოდეს თქვენს მიერ შეძენილ ბილეთის კლასს, თუმცა მიუხედავად ამისა, მას უფლება არ ააქვს მოგთხოვოთ თანხის დამატება. ასევე კომპანია გვთავაზობს სხვადასხვა ტიპის სამგზავრო ვაუჩერს. კანონმდებლობის თანახმად, სამგზავრო ვაუჩერის მიღებით შემდეგ თქვენ ვეღარ მოითხოვთ ფრენის კომპენსაციის ანაზღაურებას.

კომპენსაციის მიღებას შესაძლებელია დასჭირდეს საშუალოდ 1და-6 თვე მდე. თუმცა საქმის კომპლექსურობის, ავიაკომპანიისა და თითეული ქვეყნის კანონმდებლობის გათვალისწინებით, დრო შესაძლებელია იყოს განსხვავებული თითოეული საქმისთვის. მგზავრს შეუძლია კომპენსაციის აღების პროცეს თვალყური ადვენოს ჩვენი საიტის მეშვეობით, სპეციალურ ლინკზე https://flycomp.ge/check-status