კითხვა & პასუხი

გთავაზობთ ხშირად დასმული კითხვების ჩამონათვალს და მათზე გაცემულ პასუხებს.

პასუხი ფრენის დაგვიანების შესახებ

პასუხი ფრენის გადადების შესახებ

პასუხი დაზიანებული / დაკარგული ბარგის თაობაზე

პასუხი რეისზე არ დაშვებაზე